Sodyum Peroksit

Sodyum Peroksit

Sodyum peroksit, alkali metaller denilen, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyumdan olan metal topluluğunun en mühim üyelerinden sodyumun bir bileşimidir. Mısırlılar zamanından beri bilinmektedir. Mısırlıların neter dediği bu metale Latinler natrium demişler, sembolü bundan ötürü Na olarak da onay edilmiştir. Teknikte sert peroksit bileşikleri olarak da malum ürünler hidrojen peroksitten üretilen kimyasallar olarak da karşımıza çıkar. basit depolanma ve proseslerde kullanımda kolaylık sağlamaları bu çeşit kimyasalların seçim edilme nedenidir.
Genelde üretildikleri hidrojen peroksit benzeri oksidasyon ajanı olarak da kullanılırlar. En yaygın kullanıldıkları sahalardan, deterjanlarda ve tekstil endüstrinde beyazlatıcı olarak, sıhhat ürünlerinde dezenfektan, çevresel uygulamalarda koku ve nitelik giderici, kimyevi proseslerde oksitleyici kimyevi olarak da sıralanabilir. Sodyum, oksijenle birleşerek Na2O oksitini ve Na2O2 peroksitini verir. Sodyum oksit suyla tepkime verdiğinde NaOH (kostik soda ya da suda kostik) verici bazik bir oksittir. Sodyum peroksit oksijen vererek su tesiri ile ayrışır. Asitlerle oksijenli su (Hidrojen peroksit) verir. Sodyum hidroksit ya da kostik soda (sud kostik) NaOH 320 C'te a eriyen beyaz bir katıdır, akkor derecede uçucudur, suda ısı vererek çözünür ve nemlenerek bozunur. Potasyum hidroksitle benzer nitelikleri gösteren ama ondan az yakıcı olan kuvvetli bir bazdır. Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile ele geçirilen, maddelerin birbirlerini etkilemesinden sakınarak, klor ile beraber hazırlanır. Kirecin sodyum karbonata etkilemesiyle de elde edilebilir.
En pahalı olmayan oksidasyon ajanları olarak da, klor gazı ve nitrik asidi sayabiliriz. Bunların çok mühim kullanımları vardır. Bununla beraber kullanımlarında birtakım zorlukların ve dezavantajların meydana geldiği de vurgulanmalıdır.

Havanın kullanıldığı vaziyetler için, çoğunlukla heterojen katalizöre ya da biyokatalize gereksinim duyulur. Çoğunlukla prosesler az seçicilikle ilerler ve yüksek mevduat fiyatları gerektiren sistemlere gereksinim duyulur. Klor gazının kullanımında, onay görmeyen klorlanmış yan ürünler meydana gelir. Atıkları riskli çevresel problemlere neden olur. Nitrik asit kullanımında ise, seçiciliğe sahip, riskli azot oksit gazlarının oksidasyon esnasında oluşumu ve yüksek korozif tesiri onay görmeyen özellikler olarak da öne çıkmaktadır. Dördüncü en pahalı olmayan oksidant tüketimi diğerlerine oranla kolay olan hidrojen peroksittir. Bununla beraber ek olarak fit bir oksidasyon ajanı olup çoğunlukla fonksiyonel grupları üzerinden oksidasyon yapıcı ara ürünlerin taşıma edildiği aktivatörlere ve katalizörlere gereksinim duyar.

Bu bölümde bahsedilen pertuzlar, bu aktivitelere sahip granül yapılıları ile kararlılıkları artırılmış, laboratuvar çalışmalarında ve orta ölçekli ya da kimya proseslerinde kullanım kolaylığına sahip ürünler olarak karşımıza çıkarlar. Sodyum tabiatta tek olarak bulunmaz. Bileşikleri çoktur, yeryüzü kabuğunun %2,6' sini bu bileşikler oluşturur. En çok bulunan bileşiği sodyum klorür (yemek tuzu) dur. Bu bileşik deniz sularında %2,7, tuzlarda %26 oranında yer alır. Denizlerdeki sodyum tuzlarını bir araya getirmek olası olsaydı oluşan kütle yeryüzünü dağlarıyla beraber kaplayabilirdi. Soda denilen, karbonik asitli su çoğu içkileri hafifletmek amaçlı, içkiye katılarak kullanılır. Peroksijen beyazlatıcıları genel olarak da hidrojen peroksitten üretilirler. Hidrojen peroksitin bizzat yayvan oranda beyazlatıcı formülasyonlarında kullanılmasına nazaran sert formülasyonlar takdirinde söz konusu ürünler seçim edilmektedir. Bunlardan en yayvan kullanım alanına sahip olan bilinirliği ek olarak eskilere dayanan sodyum perborat tetra hidrat (SPB-TH) (NaBO3.4H2O) ve sodyum perborat mono hidrattır(SPB-MH) (NaBO3.H2O). Bu bileşiklerin isimlendirilmelerinde birtakım hatalar söz konusudur. Yapılan isimlendirmede atomların basit birleşme oranlarının verildiği kolay formüllerin söz konusu olması nedeni ile kesin moleküler yapılarının meydana konulduğu moleküler formüllerden uzak bir adlandırma söz konusudur.

Son Güncelleme : 08.04.2021 13:32:24
Sodyum Peroksit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sodyum Peroksit Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sodyum Peroksit"
Kozmetik sektörün de peroksit krem olarak kullana bilirmiyiz, veya toz açıcı (saç açıcı) olarak yardımcı olabilir mi. [email protected]
Salih Demir . 06.03.2019 18:52:07
CEVAP YAZ
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği Vücudun suya ihtiyacı vardır. Su vücudun yaşamsal faaliyetlere devam etmesi gereken en önemli sıvıdır. Sodyum ise vücudun sıvı dengesini sağlamaya yarayan en önemli mineraldir. Sodyumun eksikliği kadar sodyum yüksekliği&nb...
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum, non steroid anti inflamatuar ilaç grubundan olan bir ağrı kesicidir. Adını duymuş olduğumuz birçok ilacın etken maddesidir.Hangi ilaçlar diklofenak sodyum içerirler?DiclomecDifenakDikloronİnflasedMyadrenOcubraxRomatimVoltarenDiklo...
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı, sodyumun sembolü ''NA''dır. Atom numarası 11 olup alkali metallerdendir. Beyaz yumuşak parlak bir görünüme sahiptir. Vücudumuz için gerekli bir elementtir. Tuzun içinde vardır. Vücudumuzda belli bir ölçüde bulunur. Az olması v...
Sodyum Klorür
Sodyum Klorür
Sodyum klorür, sofra tuzu kimyada sodyum klorür (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarından biridir. Ticari olarak da önemli bir maddedir. Sofra tuzu dünyanın her tarafında tarih b...
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal, 15 dakikalık kısa operasyonlarda tek anestezik ajan olarak, diğer anestezik ajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında, lokal anestezinin tamamlanmasında, analjezi ya da kas gevşemesi için, diğer ajanlarla anestezinin...
Sodyum Klorür Serum
Sodyum Klorür Serum
Sodyum klorür serum, vücut için önemli olan sodyum ve klorür iyonları içeren, damar yolu ile vücuda uygulanan bir çözeltidir. Vücutta bir takım hastalıklar sebebi ile kaybolan su ve tuzun tekrar yerine koyulabilmesi için çok önemlidir. Sodyum klorür ...
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta sodyum eksikliği, sodyum, vücuttaki kan basıncını düzenleyen, kas ve sinir hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Kandaki sodyum miktarı 135-145 mEq/L olarak kabul edilmektedir. Vücutta sodyum eksikliğinden kaynaklı...
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum potasyum pompasıHücrelerin zarında bulunan sodyum potasyum pompası, hücrelerin yaşaması için hayati önem taşımaktadır. Pompa denmesindeki amaç, enerji harcayarak, sodyum ve potasyum iyonlarını seçici davranarak, hücre zarında bir taftan diğer ...
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcak...
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik sodyum klorür, içerisinde her 100 ml çözeltide 0.9 g sodyum klorür içermektedir. Vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarından olan bir çözeltidir.İzotonik sodyum klorür şu durumlarda kullanılır; Dehidratasyon durumunda y...
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum; Sodyum vücudumuzda çokça bulunan bir mineral türüdür. Sodyum genellikle vücudumuza sofra tuzları ve tuzlu gıdalar ile birlikte alınmaktadır. Sodyum damarlar içerisinde bulunan kan ve tansiyon için önemli bir faktördür. Sodyumun vücudum...
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfat
Sodyum sülfat, nötr olan bir tuzdur çoğunlukla acı ve tuzlu suyu olan göllerde katı şeklinde mevcut olan maden yataklarında ve kimyasal yan ürün halinde elde edilebilmektedir.Doğal olan sodyum sülfat içeriğinde hiç bir çinko, arsenik, kurşun ve krom...

 

Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Sodyum Klorür Serum
Vücutta Sodyum Eksikliği
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Metabisülfit
İzotonik Sodyum Klorür
Kanda Sodyum
Sodyum Sülfat
Sodyum Silikat
Aksiyon Potansiyeli
Sodyum Benzoat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Florür
Naproksen Sodyum
Sodyum Diyeti
Sodyum Bikarbonat
Metamizol Sodyum
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Valproat
Sodyum Aljinat
Sodyumun Görevleri
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Karbonat
Sodyum Fosfat
Sodyum Sitrat
Sodyum Asetat
Popüler İçerik
Sodyum Silikat
Sodyum Silikat
Sodyum silikat, Na2(SiO2)nO formülüne sahip bir kimyasal bileşendir. Sodyum silikat su camı olarak bilinen maddedir. Genel biçimi renksiz haldedir. An...
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli, Aksiyon potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir zaman içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon p...
Sodyum Benzoat
Sodyum Benzoat
Sodyum benzoat, birçok ürünün içerisinde yer alan sodyum benzoat, koruyucu madde olarak tercih edilen bir tür tuz türevidir. Bazı ürünlerin içerisin...
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum hyaluronat, dizlerde, eklem kısımlarında meydana gelen kireçlenme, bozulma, aşınma gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir tür solüsyo...
Sodyum Florür
Sodyum Florür
Sodyum florür, Florür doğada bulunan bir mineraldir. Ama sandığımız kadar masum bir kimyasal değil. Florürün miktarı ne kadar fazla ise zarar verme de...
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum; Anti- enflamatuvar olan non-steroidal içerikli ortadan hafife doğru seyir eden ağrılarda, ateşte, enflamasyon, osteoartrit, romatoi...
Sodyum Diyeti
Sodyum Diyeti
Sodyum diyeti, günlük alınan tuz miktarının kısıtlanmasının amaçlayan bir diyet türüdür. Gün içinde toplamda 1 çay kaşığından daha az tuz tüketimine m...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022