Sodyum Asit Pirofosfat

Sodyum Asit Pirofosfat

Sodyum asit pirofosfat, tüm canlılarda hayatı açısından mühim bir element olan fosforun bir kimyasal türevidir. Tabiatta bulunan en yaygın elementlerden bir tanesi olup, gıdalarda, suda, vücudumuzda natürel olarak da oluşmaktadır. Vücudumuzda fosfor; genler, dişler, kemikler üstelik adalelerin yapısına katılmaktadır. Gündelik yaşantımızda hepimizin kullandığı öbür mühim bir fosfor türevi de fosforik asittir. Tribazik bir asit olan fosforik asitten, hidrojen iyonlarının bir tanesi, ikisi veya bütün üçünün öbür olumlu iyonlarla pozisyon değiştirmesiyle ortofosfat tuzları oluşmaktadır.
Fosforik asit, kalsiyum, potasyum ve sodyum benzeri öbür elementlerle birleştirilmekte, ısı sayesinde fosfatlara dönüşmektedir. Fosfatların sahip oldukları mühim nitelikleri tespit eden başlıca karakteristikleri; zincir uzunluğu ve pH'tır. Şunlar, fosfatların kullanışlılığını etkilemekte, tamponlama kuvveti, şelatlama gücü, dispersiyon ve absortif yeterlilikleri ile çözünürlüğü teşvik etmektedir. Fosfatlar çoğunlukla sodyum, kalsiyum, potasyum ve alüminyum benzeri birtakım yaygın elementlerin fosfat iyonlarıyla bileşik oluşturmasıyla kullanılmaktadır. Sahip oldukları fosfor atomu sayısına göre gruplara ayrılan fosfatlar; şu genel adlandırmalara sahip olmaktadır.
Fosfor atomu sayısı İyon Genel adı
1 PO4-3 Ortofosfatlar
2 P2O7-4 Pirofosfatlar
3 P3O10-5 Tripolifosfatlar
> 3 (PO3) (n+2) -(n+4) Polifosfatlar
  • Ortofosfatlar; Deterjanlarda ve fırıncılık ürünlerinde tamponlama misyonu görmektedir.
  • Pirofosfatlar; Su arıtmada ve metallerin temizlenmesinde şelatlayıcı ajan olarak da kullanılmaktadır.
  • Tripolifosfatlar; Et işleme ve bulaşık deterjanlarında dispersant olarak da kullanılmaktadır.
  • Polifosfatlar; Kaolin imalatı ve proses peynirinde dispersant misyonu görür.
Tetrasodyum pirofosfat veya tetrasodyum fosfat olarak ta isimlendirilen sodyum pirofosfat; renksiz, transparant kristalimsi yapıda bir kimyevi bileşendir. Kabartma ajanı, tamponlama ajanı, emülgatör, kıvam artırıcı ve sekuesterant benzeri farklı işlevlere sahiptir. Genellikle fırıncılık ürünlerinde, deniz ürünlerinin konservelenmesi ve patateslerin kararmasının önlemesi vazifelerini görmektedir. Et ürünlerine benzer soy temelli ürünlerde de kullanım sahası bulan sodyum pirofosfat, diş macununda tartar muayene ajanı misyonu görmekte, ağız salgısında magnezyum ve kalsiyum benzeri elementlerin uzaklaştırılmasına hizmet ediyor, bu elementlerin dişlerde birikmesini önlemektedir. Aynı amaçlarla ev tipi deterjanlarda da birtakım zamanlar kullanılan sodyum pirofosfat; elbiseler üstünde benzer türdeki elementlerin birikmesini önlemekte, ama içerdiği dik fosfat muhtevası sebebinden sularda kirliliğe yöntem açmakta ve kontamine sularda alglerin gelişmesine kapı aralamaktadır. Dünya nüfusunun çabuk artması, kişilerin hayat standartlarını yükseltme eğilimleri ve çabuk sanayileşme, hazırlıklı gıda maddelerine olan isteği araştırmış ve bunun sonucu olarak gıda maddelerinin imalatı bir endüstri kolu haline gelmiştir. Böylelikle, işlenmiş gıda maddeleri nihai derece çeşitlenmiş ve üretim aşamasında kullanılan gıda katkı ürünlerinin sayıları da kocaman bir suratle artmıştır. Bu artışta, üretim tekniklerinin gelişmesi, tüketici beğenisini farklılık kazanması, kayıpların azaltılması, dağıtma kolaylığı ve farklı yöntemli yepyeni gıdaların imalatı benzeri çok fazla etken gösterişli olmuştur. Bir çok fazla gıdada ürününü meydana getiren bileşenler ile havanın oksijeni içinde kendi­liğinden meydana çıkan ve "otoksidasyon" denen tepkimeler meydana gelir. Her vakit, az veya çok fazla hissetmek mümkündür kalite düşmelerine yöntem açan bu çeşit tepkimeler gıda endüstrisi bakımından kabul görmeyen olaylardır. Burada sözü edilen kalite azalması nitelik, koku ve tatta olan değişmeler ile birtakım besin ögelerindeki parçalanmalar ve üstelik toksik bileşik meydana gelmesi şeklinde meydana çıkmaktadır. Yağ ve yağlı gıdalar­daki otoksidasyon vakası, hem bir beslenme fizyolojisi bakımından hem bir de teknolojik-eko­nomik açıdan kocaman önem taşımaktadır. Otoksidasyonun fizyolojik ve teknolojik yön­temlerle önlenemediği vaziyetlerde antioksidanlar kullanılmaktadır. Antioksidanlar, gıda ürünlerinde oksidatif bozulmayı önleyen yada geciktiren bileşikler olarak da tanımlanmaktadırlar.
Son Güncelleme : 19.04.2021 20:51:43
Sodyum Asit Pirofosfat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sodyum Asit Pirofosfat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sodyum Asit Pirofosfat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği Vücudun suya ihtiyacı vardır. Su vücudun yaşamsal faaliyetlere devam etmesi gereken en önemli sıvıdır. Sodyum ise vücudun sıvı dengesini sağlamaya yarayan en önemli mineraldir. Sodyumun eksikliği kadar sodyum yüksekliği&nb...
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum, non steroid anti inflamatuar ilaç grubundan olan bir ağrı kesicidir. Adını duymuş olduğumuz birçok ilacın etken maddesidir.Hangi ilaçlar diklofenak sodyum içerirler?DiclomecDifenakDikloronİnflasedMyadrenOcubraxRomatimVoltarenDiklo...
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı, sodyumun sembolü ''NA''dır. Atom numarası 11 olup alkali metallerdendir. Beyaz yumuşak parlak bir görünüme sahiptir. Vücudumuz için gerekli bir elementtir. Tuzun içinde vardır. Vücudumuzda belli bir ölçüde bulunur. Az olması v...
Sodyum Klorür
Sodyum Klorür
Sodyum klorür, sofra tuzu kimyada sodyum klorür (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarından biridir. Ticari olarak da önemli bir maddedir. Sofra tuzu dünyanın her tarafında tarih b...
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal, 15 dakikalık kısa operasyonlarda tek anestezik ajan olarak, diğer anestezik ajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında, lokal anestezinin tamamlanmasında, analjezi ya da kas gevşemesi için, diğer ajanlarla anestezinin...
Sodyum Klorür Serum
Sodyum Klorür Serum
Sodyum klorür serum, vücut için önemli olan sodyum ve klorür iyonları içeren, damar yolu ile vücuda uygulanan bir çözeltidir. Vücutta bir takım hastalıklar sebebi ile kaybolan su ve tuzun tekrar yerine koyulabilmesi için çok önemlidir. Sodyum klorür ...
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta sodyum eksikliği, sodyum, vücuttaki kan basıncını düzenleyen, kas ve sinir hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Kandaki sodyum miktarı 135-145 mEq/L olarak kabul edilmektedir. Vücutta sodyum eksikliğinden kaynaklı...
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum potasyum pompasıHücrelerin zarında bulunan sodyum potasyum pompası, hücrelerin yaşaması için hayati önem taşımaktadır. Pompa denmesindeki amaç, enerji harcayarak, sodyum ve potasyum iyonlarını seçici davranarak, hücre zarında bir taftan diğer ...
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcak...
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik sodyum klorür, içerisinde her 100 ml çözeltide 0.9 g sodyum klorür içermektedir. Vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarından olan bir çözeltidir.İzotonik sodyum klorür şu durumlarda kullanılır; Dehidratasyon durumunda y...
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum; Sodyum vücudumuzda çokça bulunan bir mineral türüdür. Sodyum genellikle vücudumuza sofra tuzları ve tuzlu gıdalar ile birlikte alınmaktadır. Sodyum damarlar içerisinde bulunan kan ve tansiyon için önemli bir faktördür. Sodyumun vücudum...
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfat
Sodyum sülfat, nötr olan bir tuzdur çoğunlukla acı ve tuzlu suyu olan göllerde katı şeklinde mevcut olan maden yataklarında ve kimyasal yan ürün halinde elde edilebilmektedir.Doğal olan sodyum sülfat içeriğinde hiç bir çinko, arsenik, kurşun ve krom...

 

Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Sodyum Klorür Serum
Vücutta Sodyum Eksikliği
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Metabisülfit
İzotonik Sodyum Klorür
Kanda Sodyum
Sodyum Sülfat
Sodyum Silikat
Aksiyon Potansiyeli
Sodyum Benzoat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Florür
Naproksen Sodyum
Sodyum Diyeti
Sodyum Bikarbonat
Metamizol Sodyum
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Valproat
Sodyum Aljinat
Sodyumun Görevleri
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Karbonat
Sodyum Fosfat
Sodyum Sitrat
Sodyum Asetat
Popüler İçerik
Sodyum Silikat
Sodyum Silikat
Sodyum silikat, Na2(SiO2)nO formülüne sahip bir kimyasal bileşendir. Sodyum silikat su camı olarak bilinen maddedir. Genel biçimi renksiz haldedir. An...
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli, Aksiyon potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir zaman içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon p...
Sodyum Benzoat
Sodyum Benzoat
Sodyum benzoat, birçok ürünün içerisinde yer alan sodyum benzoat, koruyucu madde olarak tercih edilen bir tür tuz türevidir. Bazı ürünlerin içerisin...
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum hyaluronat, dizlerde, eklem kısımlarında meydana gelen kireçlenme, bozulma, aşınma gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir tür solüsyo...
Sodyum Florür
Sodyum Florür
Sodyum florür, Florür doğada bulunan bir mineraldir. Ama sandığımız kadar masum bir kimyasal değil. Florürün miktarı ne kadar fazla ise zarar verme de...
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum; Anti- enflamatuvar olan non-steroidal içerikli ortadan hafife doğru seyir eden ağrılarda, ateşte, enflamasyon, osteoartrit, romatoi...
Sodyum Diyeti
Sodyum Diyeti
Sodyum diyeti, günlük alınan tuz miktarının kısıtlanmasının amaçlayan bir diyet türüdür. Gün içinde toplamda 1 çay kaşığından daha az tuz tüketimine m...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022