Sodyum Değerleri

Sodyum Değerleri

Sodyum değerleri, sodyum vücutta hücre dışındaki sıvının oldukça önemli katyonudur. Çünkü sıvı dağılımı sırasında osmotik basıncın ayarlanmasını sağlar. Asit baz dengesinin, sıvı elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde çok önemlidir. Kan şekeri 100 mg / dl kadar yükseldiğinde, kandaki sodyum değeri 1,5-3,0 mmol / L kadar azalı. Cl- ile beraber su tutulmasında, K+ ile beraber sinir ve kas iletiminde oldukça önemli bir etkendir. Kandaki normal sodyum değeri 136-145 mEq / I arasındadır. Günlük sodyum ihtiyacı ise, 100-150 mEq kadardır. Vücuttan böbrekler, cilt ve sindirim kanalı aracılığıyla atılır.

Sodyum referans değerleri
  • Prematüre 116-140 mEq /L
  • 0-7 gün 134-146 mEq /L
  • 7 gün 130-150 mEq /L arasındadır.
Kanda bulunan elektrolitlerin en önemlisi olarak kabul edilen sodyum, hücre içi ve dışındaki klor gibi sıvıları dengede tutar. Vücutta en çok kanda ve lenf sıvısında olan sodyum değerleri çeşitli hormonlar yardımıyla ayarlanır. Vücuda alınması ise, çeşitli besinlerle, sofra tuzundaki sodyum klorür, kabartma tozundaki sodyum bikarbonat ile olur. Bunun gereli olanı vücutta kullanılır, kalanı böbreklerden süzülerek idrarla birlikte atılır. Peptitler ve bazı hormonlar sodyumun atılması ya da vücutta tutulmasını ayarlar ve sodyum dengesini kontrol altında tutar. Ayrıca bir kısım sodyum terle birlikte de vücut dışına atılır. Ancak bazen vücuttaki sodyum değerleri artabilir ya da eksilebilir.

Kandaki sodyum değerlerinin artması (Hipernatremi): Bu durum çoğunlukla vücut suyunun artışıyla birlikte olur. Vücutta total sodyum miktarı artar. Kanda Na + seviyesi vücut sıvısının normal olmasına, artmasına ya da azalmasına göre farklılık gösterir. Böbrek bozukluğu, gastrointestinal sıvı kaybının yeterince tedavi edilmemesi, aldosteron fazlalığı, ateş, travmatik yüzeyden sodyumsuz sıvı kaybının olması, diabetes insipitus, hipertonik sıvıların verilmesiyle kanda Na + değeri 145 mEq /L üstüne çıkabilir. Bu durumda kişide ödem, baş ağrısı ve bulantı ile koma durumu gelişebilir.

Kandaki sodyum değerlerinin azalması (Hiponatremi): Kanda sodyum değeri 120 mEq /L altına düşer. Hastadaki klinik tablo ile bunun tedavisi volüm durumuna göre farklılık gösterir. Sodyum değerlerindeki azalma pankreas ya da safra fistülü, kusma, aspirasyon, drenaj yüzünden gastrointestinal sistemden, aşırı terleme, yanık sonucunda ciltten, diüretiklerin verilmesiyle, adrenal yetmezlik sonucunda böbreklerden kayıpla birlikte oluşabilir. Buna eşlik eden su azalması olduğundan, kanda Na + derecesi önemsenecek kadar düşmeyebilir.

24 saatlik idrarda sodyum değerlerindeki değişiklikler

Bu vücuttaki elektrolit ile asit baz dengesinin ve su metabolizmasının değerlendirmesinde kullanılır. İdrardan atılan sodyum oranı diyet ile alınan sodyum ile orantılıdır. Bu atılan sodyum oranı gündüzleri daha fazla, geceleri ise en az düzeydedir.

Referans değerleri ise;
  • 6-10 yaş erkeklerde 41-115 mEq /L, kadınlarda 20-69 mEq /L
  • 10-14 yaş erkeklerde 63-177 mEq /L, kadınlarda 48-168 mEq /L
  • Erişkinlerde erkeklerde 40-220 mEq /L, kadınlarda 27-287 mEq /L
İdrar düzeyi adrenal yetmezlik, diüretik tedavisi gibi durumlarda artar, premenstürel dönem, diyare, aşırı terleme gibi durumlarda azalır.

Beyin omurilik sıvısındaki sodyum değerlerinde değişimler

Kanda serum düzeyini yükselten ve azaltan rahatsızlıklar, beyin omurilik düzeylerini de etkiler. Referans değerleri ise, 142-150 mEq /L kadardır.

Terdeki sodyum değerleri değişimi

Bu değer kistik fibrozis tanısı için kullanılır. Referans değerleri ise, 10-40 mEq /L kadardır. Addison hastalığı, kistik fibrozis, ekdodermal displazi, alkoliklik gibi durumlar terde sodyum değerini arttırırken, adrenokortikal hiperfonksiyon durumunda terde sodyum değerleri azalır.
Son Güncelleme : 12.04.2021 16:40:33
Sodyum Değerleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sodyum Değerleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sodyum Değerleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği Vücudun suya ihtiyacı vardır. Su vücudun yaşamsal faaliyetlere devam etmesi gereken en önemli sıvıdır. Sodyum ise vücudun sıvı dengesini sağlamaya yarayan en önemli mineraldir. Sodyumun eksikliği kadar sodyum yüksekliği&nb...
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum, non steroid anti inflamatuar ilaç grubundan olan bir ağrı kesicidir. Adını duymuş olduğumuz birçok ilacın etken maddesidir.Hangi ilaçlar diklofenak sodyum içerirler?DiclomecDifenakDikloronİnflasedMyadrenOcubraxRomatimVoltarenDiklo...
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı, sodyumun sembolü ''NA''dır. Atom numarası 11 olup alkali metallerdendir. Beyaz yumuşak parlak bir görünüme sahiptir. Vücudumuz için gerekli bir elementtir. Tuzun içinde vardır. Vücudumuzda belli bir ölçüde bulunur. Az olması v...
Sodyum Klorür
Sodyum Klorür
Sodyum klorür, sofra tuzu kimyada sodyum klorür (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarından biridir. Ticari olarak da önemli bir maddedir. Sofra tuzu dünyanın her tarafında tarih b...
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal, 15 dakikalık kısa operasyonlarda tek anestezik ajan olarak, diğer anestezik ajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında, lokal anestezinin tamamlanmasında, analjezi ya da kas gevşemesi için, diğer ajanlarla anestezinin...
Sodyum Klorür Serum
Sodyum Klorür Serum
Sodyum klorür serum, vücut için önemli olan sodyum ve klorür iyonları içeren, damar yolu ile vücuda uygulanan bir çözeltidir. Vücutta bir takım hastalıklar sebebi ile kaybolan su ve tuzun tekrar yerine koyulabilmesi için çok önemlidir. Sodyum klorür ...
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta sodyum eksikliği, sodyum, vücuttaki kan basıncını düzenleyen, kas ve sinir hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Kandaki sodyum miktarı 135-145 mEq/L olarak kabul edilmektedir. Vücutta sodyum eksikliğinden kaynaklı...
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum potasyum pompasıHücrelerin zarında bulunan sodyum potasyum pompası, hücrelerin yaşaması için hayati önem taşımaktadır. Pompa denmesindeki amaç, enerji harcayarak, sodyum ve potasyum iyonlarını seçici davranarak, hücre zarında bir taftan diğer ...
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcak...
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik sodyum klorür, içerisinde her 100 ml çözeltide 0.9 g sodyum klorür içermektedir. Vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarından olan bir çözeltidir.İzotonik sodyum klorür şu durumlarda kullanılır; Dehidratasyon durumunda y...
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum; Sodyum vücudumuzda çokça bulunan bir mineral türüdür. Sodyum genellikle vücudumuza sofra tuzları ve tuzlu gıdalar ile birlikte alınmaktadır. Sodyum damarlar içerisinde bulunan kan ve tansiyon için önemli bir faktördür. Sodyumun vücudum...
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfat
Sodyum sülfat, nötr olan bir tuzdur çoğunlukla acı ve tuzlu suyu olan göllerde katı şeklinde mevcut olan maden yataklarında ve kimyasal yan ürün halinde elde edilebilmektedir.Doğal olan sodyum sülfat içeriğinde hiç bir çinko, arsenik, kurşun ve krom...

 

Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Sodyum Klorür Serum
Vücutta Sodyum Eksikliği
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Metabisülfit
İzotonik Sodyum Klorür
Kanda Sodyum
Sodyum Sülfat
Sodyum Silikat
Aksiyon Potansiyeli
Sodyum Benzoat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Florür
Naproksen Sodyum
Sodyum Diyeti
Sodyum Bikarbonat
Metamizol Sodyum
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Valproat
Sodyum Aljinat
Sodyumun Görevleri
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Karbonat
Sodyum Fosfat
Sodyum Sitrat
Sodyum Asetat
Popüler İçerik
Sodyum Silikat
Sodyum Silikat
Sodyum silikat, Na2(SiO2)nO formülüne sahip bir kimyasal bileşendir. Sodyum silikat su camı olarak bilinen maddedir. Genel biçimi renksiz haldedir. An...
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli, Aksiyon potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir zaman içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon p...
Sodyum Benzoat
Sodyum Benzoat
Sodyum benzoat, birçok ürünün içerisinde yer alan sodyum benzoat, koruyucu madde olarak tercih edilen bir tür tuz türevidir. Bazı ürünlerin içerisin...
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum hyaluronat, dizlerde, eklem kısımlarında meydana gelen kireçlenme, bozulma, aşınma gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir tür solüsyo...
Sodyum Florür
Sodyum Florür
Sodyum florür, Florür doğada bulunan bir mineraldir. Ama sandığımız kadar masum bir kimyasal değil. Florürün miktarı ne kadar fazla ise zarar verme de...
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum; Anti- enflamatuvar olan non-steroidal içerikli ortadan hafife doğru seyir eden ağrılarda, ateşte, enflamasyon, osteoartrit, romatoi...
Sodyum Diyeti
Sodyum Diyeti
Sodyum diyeti, günlük alınan tuz miktarının kısıtlanmasının amaçlayan bir diyet türüdür. Gün içinde toplamda 1 çay kaşığından daha az tuz tüketimine m...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022